andre oppdrag
galleri
år:
2010
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
1350m²
Tiltakshaver:
Bio Varme Akershus AS
Entreprenør:
Bermingrud AS
Last ned prosjektet som PDF
VARMESENTRAL, ROBSRUD
Robsrud Biovarmesentral
Varmesentralen har blitt bygget for å gi et konkurransedyktig tilbud på vannbåren varme og kjøling i Akershus fylke. Dette er i tråd med myndighetenes overordnede målsetting for omlegging til fornybar energi. Fjernvarmeproduksjonen er i all hovedsak basert på skogflis og vil redusere utslippene av CO i fylket med 120 000 tonn i året.

Bygget består av to hoveddeler. Den ene med flis-silo, tekniske rom, kontorer og spiserom. Den andre med rom for oljekjeler og biokjeler. Vegger er hovedsaklig bygget med svart, plasstøpt betong bortsett fra yttervegger rundt rom for olje-kjeler og biokjeler som består av Profilit glasselementer.

Bygget har såkalt “grønt tak” med sedum vegetasjon. Dette er valgt for å gi fordrøyning i forhold til avvanning . I tillegg sørger det grønne taket for klimautjevning ved å minske temperaturen i underliggende lokaler på grunn av solinnstråling.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299