helsebygg
galleri
år:
2016
Status:
REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG HØRING
Bruttoareal:
19 000 M²
Tiltakshaver:
EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN, OSLO KOMMUNE
Last ned prosjektet som PDF
LAMBERTSETER SYKEHJEM
REGULERING TIL NYTT SYKEHJEM PÅ LAMBERTSETER
Oslo kommune planlegger for forventet vekst i antall eldre med behov for heldøgns omsorg frem mot 2040.  Det er derfor ønskelig å erstatte eksisterende sykehjem på Lambertseter fra 1969 med nytt sykehjem i henhold til dagens krav til bostandard for sykehjemsbygg. Nytt sykehjem tilfredsstiller alle gjeldende krav til det spesifikke formålsbygget samt sikrer at bygget er optimalt tilpasset hva gjelder funksjonell utforming for målgruppen. Videre er bygget utformet på en slik måte at det ivaretar behovet for fleksibilitet og en eventuell tilpasning til nye boformer på sikt, i tillegg til å være tilpasset eiendom og tilstøtende område. Sykehjemmet på Lambertseter er utformet med bakgrunn i en rekke rådende prinsipper, krav og faglige anbefalinger for målgruppen. Overordnet innebærer det små bogrupper i et oversiktlig fysisk miljø med få beboere, tilretteleggelse for stor grad av sosialt fellesskap, og behov for å bringe nærmiljøet inn i sykehjemmet. Optimal drift, økt antall beboere og utearealer og møteplasser med gode og varierte kvaliteter.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299