Om Hille Melbye Arkitekter
-
Arkitektur i spennet mellom tradisjon og nytenkning kjennetegner Hille Melbye Arkitekters arbeid. Ved hjelp av innsikt og kunnskap tar vi ut potensialet i hver oppgave og utvikler prosjekter som engasjerer og overrasker. Vi har bygget kompetanse siden 1955, og har i dag en bred og variert oppdragsmengde som rommer alt fra overordnet byplanlegging til enkeltbygg og interiør.

Historisk har kirker og boliger vært sentrale oppdrag, men i takt med kontorets vekst har porteføljen utvidet seg til å omfatte helsebygg, hoteller, kontorer, næring, idrettsbygg og større flerfunksjonsbygg innenfor både offentlig og privat sektor.

Staben på 54 ansatte har en god miks av høy kompetanse og ansiennitet kombinert med unge krefter som utfordrer tradisjonelle løsninger. Vi jobber målrettet med miljøriktig prosjektering og sosial bærekraft i våre prosjekter, og har en dedikert faggruppe som sørger for at vi til enhver tid utvikler prosjekter med høy kvalitet. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert.

En god dialog mellom oppdragsgiver, fagfolk og det offentlige er avgjørende for å komme raskt fram til de gode løsningene. Hos Hille Melbye Arkitekter vektlegger vi god byggeskikk innenfor de gitte økonomiske rammene, med fokus på et solid verdiløft for byggherre, samfunn og sluttbruker – både på kort og lang sikt.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299