NYHETER
"Nye Thoner" fredag 08.05.2020
Camille
Youngstorget 3 er omtalt i dagens Morgenbladet!
Som hovedoppslag i kulturseksjonen, skriver Brochmann om hvordan en engasjerte byggherrer og arkitektur av høy kvalitet kan bidra til et bedre byliv. Vi takker for flott omtale!

Huset er tilrettelagt for en sosial og moderne arbeidskultur, med åpne løsninger og rause arealer for kreativ interaksjon. Gaute Brochmann skriver:
“Som dere kan forestille dere, er det ikke et eneste cellekontor her.”


Les artikkelen i Morgenbladet her: https://morgenbladet.no/kultur/2020/05/nye-thoner
Vi skal utarbeide bygulvskart for Storo/Nydalen! torsdag 28.05.2020
Camille
Områdeutvikling
Det er et stort utviklingspotensial i Nydalen/Storo. Som følge av dette har de største grunneierne fra området samlet seg om et felles mål; bedre områdeutvikling ved å se Nydalen og Storo i sammenheng. Første tiltak skjer nå. 

Oslo Metropolitan Arena (OMA) og OMAs grunneier forum har derfor valgt Hille Melbye til å gjennomføre en bygulvsundersøkelse av Nydalen og Storo.

– Formålet med undersøkelsen er å se på hvordan vi kan få til en bedre områdeutvikling ved å knytte Nydalen og Storo bedre sammen, samt skape en tydeligere og mer kvalitativ grønnstruktur og bygulv. Alle de største grunneierne står bak, sier Øystein Thorup som er leder av grunneierforumet.

Vi ser frem til å jobbe videre med dette spennende oppdraget!

Les mer på Oslo Metropolitan Area sine sider:
https://www.oslometropolitanarea.no/grunneierne-i-nydalen-storo-bestiller-bygulvsundersokelse/Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299