boliger
galleri
år:
2018
Status:
Konkurranseforslag
Bruttoareal:
3284 kvm
Tiltakshaver:
Varde-Eiendom AS
Entreprenør:
Varde-Eiendom AS
Last ned prosjektet som PDF
Hagehusene i Skogen
fleksibilitet i størrelse og antall boenheter
Det er ønske om et arealeffektivt prosjekt med gode kvaliteter som er tilpasset tomtens topografi. Oppgaven er beskrevet som å optimalisere tomten med en god balanse mellom boligareal/- volum og boligkvaliteter. 
Målgruppen for prosjektet er småbarnsfamilier som etablerer seg i området i god tid før barna skal begynne på skolen. 

I vårt forslag har vi vist mulighet for variasjon av rekkehustyper som avhenger av terrengtilpassing og hvor i feltet de ligger.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299