boliger
galleri
år:
2017
Status:
Forskningsprosjekt
Tiltakshaver:
Eget initiativ
Last ned prosjektet som PDF
AREALEFFEKTIVE BOLIGER
I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og Husbanken har Hille Melbye Arkitekter gjennomført et forskningsprosjekt. Ambisjonen var å komme frem til boligtypologier som er areal‐ og energieffektive og som samtidig skal ha høy bokvalitet.
Typologiene hadde som forutsetning i et bærekraftig perspektiv å skulle være:
Miljømessige – robuste og fleksible over tid.
Økonomisk – areal og energieffektive.
Sosialt  – gi mulighet for større kjøpergruppe å få tilgang på kvalitetsbolig med tilgjengelighetsstandard.

Prosjektet inneholder studier av en rekke prosjekter og rapporter fra inn og utland der vi har identifisert hovedtendenser som delingsøkonomi, kollektive boformer, fellerarealer og bruk av smart møbler. Dagslys, romhøyder og bevegelse internt og i fellesarealer, reduksjon av gangareal samt mulighet for utvidelse av boligen er en del av disse tendensene. Flere av studerte prosjekter vil med dagens regelverk ikke kunne gjennomføres i Norge, men har vært verdifulle å diskutere i sammenheng med mulig utvikling av slike konsepter i Norge. 
  Erfaringer med disse studiene har påvirket det videre arbeidet som har resultert i 4 typologier.  Her har vi især  fokusert på dagslys, romhøyde, mulighet for overlappende funksjoner samt robusthet med hensyn til endringer i livsmønster gjennom døgnet og livsvilkår for brukere over tid. Vi har jobbet med løsninger over ett og to plan, samt halvnivå. Alle typologiene kan innredes ulikt med utgangspunkt i ulike typer beboere og endrede behov over tid, og de er fleksible med tanke på inndeling i ulike soner og rom. I løpet av dette arbeidet har vi fått anledning til interne diskusjoner i aktuelle problemstillinger og prosjekter innen boligbyggeri. Dette har bidratt til generell kompetanseheving ved kontoret og gitt oss nye perspektiver som vi kan benytte oss av i fremtidige prosjekter.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299