boliger
galleri
år:
2016-
Status:
Detaljregulering
Bruttoareal:
28.000 m2, 15.00 m2
Tiltakshaver:
Thon Storo ANS
Last ned prosjektet som PDF
Vitaminveien 6
Transformasjon og videreutvikling av en opprinnelig industrieiendom til bykvartal med vesentlig vekt på boliger og parkareal.
Eksisterende bebyggelse beholdes og suppleres med nye boligblokker og påbygg på kontorblokk. Felles vestvendt uteareal etableres på lokk over forretningsareal. Vitaminparken etableres i sør, med ny ganglinje til Vitaminveien i nord og til områdene sør og øst for parken.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299