hotell
galleri
år:
2008
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
ca 72.500m² , 5100 sengeplasser
Tiltakshaver:
Voss fjellandsby A/S
Entreprenør:
-
Last ned prosjektet som PDF
Voss Fjellandsby
Ikke premiert parallelloppdrag - Fjellandsby med hotell, butikker, fritidsleiligheter, hytteområder og alpinanlegg.
Det ble i januar 2008 avholt en begrenset arkitektkonkurranse om plangrep og utvikling av bygningstypologier for prosjektet Voss Fjellandsby i Myrkdalen, Voss kommune. Voss Fjellandsby er eid av Sektor Eiendomspartner AS og Grendahl Holding AS. Hille Melbye ble prekvalifisert, og var en av 4 arkitektkontorer som gjennomførte konkurransen.

Programmet ba deltagerne om å komme med innspill til det forestående planarbeidet. I det ligger det både at begrepet fjellandsby må tolkes og konkretiseres, både som program og form, og at det må presenteres forslag til bygningstyper for de forskjellige former for overnattingsplasser som en landsby må inneholde.

Deltagerne ble også bedt om å gjøre rede for sin landskapsforståelse og å vise stedets potensial for helårsdrift. Besvarelsene skulle også vise forslag til trafikksystem og parkeringsløsning, og den samlete planen skulle være funksjonelt og økonomisk fleksibel og ha muligheter for etappevis realisering.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299